Ventilationsrengöring

Inomhusmiljön är viktig oavsett om det handlar om skolor, kontor, lägenheter eller villor. 
Damm och smuts samlas i kanaler, böjar, ventiler, fläktar och gör att ventilationsanläggningen fungerar sämre.
Att rengöra i ventilationsanläggningen är en viktig del för att uppnå full funktion och ett bra inomhusklimat.