Bostadsrättsföreningar

När man tar hand om en bostadsrättsförening är det mycket man ska tänka på samtidigt som man regelbundet ska se över ventilationen.
Vi erbjuder därför ett servicepaket där vi tar hand om allt från rengöring, service, OVK. Ni behöver inte tänka på något.

Serviceavtalet gör att kostnaden sprids ut årsvis så att kostnaden inte blir så stor när det är dags.