OVK - obligatorisk ventilationskontroll

OVK är en förkortning av obligatorisk ventilationskontroll och infördes då en rad studier visade att ventilation i svenska byggnader var dåliga.

Studien konstaterade även att det finns ett klart samband mellan ventilation i byggnader och hur barn mår.

En bra ventilation tar inte bort risken för astma, allergi mm men förutsättningar för att förbli friska blir bättre.

Besiktning syftar till att kontrollera funktionen i er ventilationsanläggning stämmer överens med gällande bygglagstiftning.

I samband med OVK utförs oftast rensning av anläggningen då ett smutsigt system ger ett sämre resultat.

En av de viktigaste punkterna vid besiktningen är att luftflöden stämmer överens med de krav som ställdes på systemet när det byggdes.

Byggnader Besiktningintervall (återkommande Besiktning)

Förskolor, skolor, Vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation

3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation

Endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation